skip to Main Content

Het leren van elke dag

Samen met de kinderen spitten we het hele jaar thema’s uit, waarbij vrijwel alle vakken aan bod komen. In groep 1/2 leren de kinderen vooral door spel. We leren alle kinderen op verschillende manieren presenteren. Kinderen zetten hierbij ook digitale vaardigheden in om hun kennis delen. We dagen de kinderen uit om zich optimaal te ontwikkelen en gebruiken hiervoor onze instructievaardigheden. Waar nodig vragen we zowel interne als externe expertise om ons hierbij te helpen.

ons onderwijs

PBS

Vanuit Positive Behaviour Support (PBS) werken we voortdurend aan een positief schoolklimaat. We leren vanuit de waarden: veiligheid; respect en verantwoordelijkheid goed gedrag aan. Schoolbreed hebben we één lijn in afspraken en verwachtingen rondom gedrag. Deze leren we bewust aan en hangen zichtbaar in de school.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom geven we vooral aandacht aan gewenst gedrag en zo min mogelijk aan klein ongewenst gedrag.

ons onderwijs 2

Portfolio

Vanuit de veiligheid van hun eigen gaven en talenten, willen we de kinderen uitdagen om zich te ontwikkelen en te groeien. Met behulp van kindgesprekken leren we de kinderen hun eigen doelen te stellen. In hun eigen portfolio, wat echt een groeidocument is, krijgt dit een plek. Er is ruimte voor eigen werk van de kinderen waarin ze het resultaat van gestelde doelen kunnen bewaren en laten zien.

Back To Top